Bulharsko

V Bulharsku vznikl roku 1898 Svaz bulharských gymnastických spolků Yunak (mládežníci), který zastřešil různé gymnastické spolky včetně Sokola. Spolek úzce spolupracoval s evropskými sokolskými organizacemi, například VII. junáckého kongresu v Sofii (12.-14. července 1935) se zúčastnilo 6 tisíc jugoslávských, 310 českých, 400 ruských a polských sokolů. Yunak byl z rozhodnutí vlády roku 1945, podobně jako v Československu o pár let později, zakázán a sloučen s Národní unií pro gymnastiku a sport. Po revoluci nebyl obnoven.