Ostatní

Předměty, které nejsou přímo spjaty se Sokolem, ale mohou např. obsahovat vyobrazení sokolů ve stejnokrojích (často např. na střelecké tématice).