XI. Všesokolský slet 1948

XI. Všesokolský slet 1948
Zlacený odznak pro činovníky letní části předsletových slavností 1947
Stříbřený účastnický odznak pro dorost pražských žup 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948 (stříbro)
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
Dr. Miroslav Tyrš, Všesokolský slet Praha 1948
Zimní sletové hry při XI. Všesokolském sletu 1948 pro vojáky
XI. Všesokolský slet 1948
Bronzová medaile XI. Všesokolského sletu 1948
XI. Všesokolský slet 1948
Brož XI. Všesokolský slet 1948
Účastnický odznak pro žactvo 1948
Účastnický odznak pro vedoucí sletu 1948
Odznak pro doktory při sletu 1948
Odznak pro příslušníky vojska XI. Všesokolského sletu 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
Stříbřený účastnický odznak pro dospělé 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
Stříbřená medaile XI. Všesokolského sletu 1948
Zlacená medaile XI. Všesokolského sletu 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948
XI. Všesokolský slet 1948