VI. Všesokolský slet 1912

VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
Stálá vstupenka č. 3 VI. Všesokolského sletu 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
Stálá vstupenka č. 14 VI. Všesokolského sletu 1912
Stálá vstupenka č. 6 VI. Všesokolského sletu 1912
Stálá vstupenka č. 28 VI. Všesokolského sletu 1912
Slet sokolstva Praha 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
Stálá vstupenka č. 20 VI. Všesokolského sletu 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
Stálá vstupenka pro reportéry VI. Všesokolského sletu 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
Stálá vstupenka č. 22 VI. Všesokolského sletu 1912
Stálá vstupenka č. 10 VI. Všesokolského sletu 1912
Stálá vstupenka č. 26 VI. Všesokolského sletu 1912
Stálá vstupenka č. 4 VI. Všesokolského sletu 1912
Stálá vstupenka č. 24 VI. Všesokolského sletu 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
Odznak amerických účastníků VI. Všesokolského sletu 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
Co srdce pojí moře nerozdvojí - Upomínka na Ameriku 1912
VI. Všesokolský slet 1912
VI. Všesokolský slet 1912
Stálá vstupenka č. 18 VI. Všesokolského sletu 1912